Sơn nội thất

Sơn nội thất

Danh mục các loại sơn nội thất của SENMEC

Hiển thị: Danh sách Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp theo:
Sơn bóng nội thất cao cấp Glossy Interior - Chùi rửa tối đa

Sơn bóng nội thất cao cấp Glossy Interior - Chùi rửa tối đa

Mô tả: Sơn bóng nội thất cao cấp Glossy Interior - Chùi rửa tối đa là loại sơn có độ bóng được ch...
0 vnđ
Sơn bóng nội thất cao cấp Glossy Interior - Chùi rửa tối đa - 5 lít

Sơn bóng nội thất cao cấp Glossy Interior - Chùi rửa tối đa - 5 lít

Mô tả: Sơn bóng nội thất cao cấp Glossy Interior - Chùi rửa tối đa là loại sơn có độ bóng được ch...
0 vnđ
Sơn lót chống kiềm nội thất Alkali Int

Sơn lót chống kiềm nội thất Alkali Int

ĐẶC TÍNH Loại sơn: Mờ Màu sắc: Trắng xanh. Độ phủ tùy theo bề mặt: 10-11m2/lít/lớp (Đã pha ...
0 vnđ
Sơn lót chống kiềm nội thất Alkali Int - 5 lít

Sơn lót chống kiềm nội thất Alkali Int - 5 lít

ĐẶC TÍNH Loại sơn: Mờ Màu sắc: Trắng xanh. Độ phủ tùy theo bề mặt: 10-11m2/lít/lớp (Đã pha ...
0 vnđ
Sơn lót chống kiềm nội thất đặ biệt Alkali Int

Sơn lót chống kiềm nội thất đặ biệt Alkali Int

ĐẶC TÍNH Loại sơn: Mờ Màu sắc: Trắng xanh. Độ phủ tùy theo bề mặt: 10-11m2/l...
0 vnđ
Sơn lót chống kiềm nội thất đặc biệt Alkali Int 5 lít

Sơn lót chống kiềm nội thất đặc biệt Alkali Int 5 lít

ĐẶC TÍNH Loại sơn: Mờ Màu sắc: Trắng xanh. Độ phủ tùy theo bề mặt: 10-11m2/lít/lớp (Đã pha ...
0 vnđ
Sơn siêu trắng nội thất cao câp Super White

Sơn siêu trắng nội thất cao câp Super White

ĐẶC TÍNH Độ phủ tùy theo bề mặt: 10 - 12m2/lit/lớp Pha loãng ở nhiệt độ bình thường: Lớp 1 pha...
0 vnđ
Sơn siêu trắng nội thất cao câp Super White - 5 lít

Sơn siêu trắng nội thất cao câp Super White - 5 lít

ĐẶC TÍNH Độ phủ tùy theo bề mặt: 10 - 12m2/lit/lớp Pha loãng ở nhiệt độ bình thường: Lớp 1 pha...
0 vnđ